Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Ціни та ринки

Предметом дисципліни є закономірності формування цін в умовах ринкової кон’юнктури.

Метою викладення дисципліни "Ціни та ринки" є надання студентам теоретичних знань і практичних навичок з питань формування цін та розробки цінової політики; категорій і механізмів ціноутворення, структури цін. Навчальний матеріал ґрунтується на положеннях сучасної економічної теорії, наукових розробках закордонних учених, законах та нормативно-правових актах, що діють в українській економіці.

Основними задачами викладення даної дисципліни є розкриття:

 • теоретичних засад ціноутворення;
 • вивчення сучасних методик, способів ціноутворення;
 • набуття практичних навичок по використанню цін;
 • розрахунки цін на продукцію промислового виробництва в умовах ринку.
 • методики формування цін та її окремих елементів;
 • сутності методів ринкового ціноутворення;
 • особливостей установлення цін на зовнішньому ринку;
 • методологічних підходів до розробки цінової політики та стратегії підприємства;
 • цілей і методів державного регулювання цін та його впливу на економічні процеси.

Перелік основних тем:

 1. Теоретичні засади ціноутворення
 2. Ціна і корисність
 3. Види й функції цін залежно від типу ринків
 4. Склад ціни і формування її елементів залежно від типу ринків
 5. Методи ринкового ціноутворення
 6. Параметричні методи ціноутворення і метод статистичних ігор
 7. Формування цінової політика підприємства
 8. Державне регулювання ціноутворення в Україні
 9. Ціноутворення у сфері зовнішньоекономічної діяльності

Провідний викладачк.е.н., доц. Люльов О.В.