Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Економіка підприємства

Мета: формування знань з основних розділів прикладної економіки, організації та результативності господарювання на рівні первинної ланки суспільного виробництва.

Завдання: вивчення теорії та методологічних засад управління підприємствами у конкурентному середовищі; в умовах екологізації економіки формування вмінь ефективного використання їх потенціалу, в тому числі інноваційного, забезпечення розширеного відтворення на основі інвестиційно-інноваційної моделі розвитку.
Предмет: закономірності функціонування і розвитку підприємств у ринкових умовах.
 
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Підприємство і підприємництво. Особливості функціонування підприємств промислового комплексу.
1. Управління підприємствами.
2. Персонал, продуктивність, мотивація та оплата праці.
3. Необоротні та оборотні активи підприємств.
5. Інвестиційні ресурси.
6. Інноваційні екологозбалансовані процеси на підприємстві.
7. Техніко-технологічна база виробництва та інфраструктура підприємств.
8. Організація виробництва. Управління виробництвом товарів, у тому числі екологічного призначення.
9. Регулювання, прогнозування і планування діяльності підприємства.
10. Попит, виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції.
11. Валові витрати і ціни на продукцію.
12. Фінансово-економічні результати і ефективність діяльності підприємства.
13. Еколого-економічна безпека та антикризова діяльність підприємств.
14. Реструктуризація і санація підприємств.
15. Банкрутство і ліквідація підприємств.
 
Провідний викладач:  Мельник Л.Г., Дегтярьова І.Б.