Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Прикладна статистика

Мета: формування системи теоретичних знань і практичних навичок статистичного дослідження кількісних та якісних співвідношень між масовими соціальними та економічними явищами і процесами як інформаційно-аналітичної бази розроблення і підтримки управлінських рішень.

Завдання: вивчення методів системного статистичного аналізу соціальних та економічних явищ і процесів з метою обгрунтування й підтримки управлінських рішень у відповідності з потребами об'єктів управління.
Предмет: взаємозалежності між масовими соціальними та економічними явищами й процесами, закономірності їх формування.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Сутність управління.
2. Методологічні засади статистичного забезпечення управління.
3. Інформаційна база статистичного забезпечення управління.
4. Система показників статистичного забезпечення управління.
5. Принципи побудови методичного забезпечення статистичного аналізу.
6. Аналіз пропорційності сталого соціально-економічного розвитку.
7. Балансовий метод статистичного вивчення взаємозв'язків елементів відтворення.
8. Аналіз зміни соціально-економічних явищ у часі.
9. Аналіз взаємозв'язків між соціально-економічними явищами.
10. Аналіз функціональних взаємозв'язків складних соціально-економічних явищ.
11. Статистичне оцінювання ризику інноваційної економічної діяльності.
12. Комплексний аналіз ефективності сталого еколого-економічного розвитку на базі інновацій.
13. Результати статистичного аналізу як база розроблення управлінських рішень.
 
Провідний викладачк.е.н., доц. Маценко О.М.