Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Фінанси підприємств та бухгалтерський облік

Мета: надання системи базових знань з теорії і практики фінансових відносин суб'єктів господарювання, формування фінансових ресурсів, фінансового планування, організації фінансової діяльності підприємств в умовах екологізації економіки.

Завдання: вивчення сутності й функцій фінансів підприємств, фінансових ресурсів та джерел їх формування; організації фінансів підприємств; набуття навичок фінансових розрахунків; оволодіння методами фінансового планування, оцінювання фінансового стану, санації підприємств.
Предмет: система фінансово-економічних відносин, що виникають у процесі поточної та інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання.
 
Зміст дисципліни  розкривається в темах:
1. Основи фінансів підприємств.
2. Організація грошових розрахунків підприємств.
3. Грошові надходження підприємств.
4. Формування і розподіл прибутку.
5. Оподаткування підприємств.
6. Обігові кошти.
7. Кредитування підприємств.
8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів, у т.ч. природоохоронного призначення.
9. Оцінювання фінансового стану підприємств.
10. Фінансове планування на підприємствах. Фінансування інноваційної діяльності
11. Фінансова санація підприємств.
 
Провідний викладачКубатко О. Вік.