Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Стратегічне управління

Мета: засвоєння знань з теоретико-методологічних аспектів розроблення стратегій, стратегічних планів, проектів і програм; створення системи стратегічного управління та забезпечення її функціонування в динамічному ринковому середовищі на базі застосування інноваційних підходів.

Завдання: вивчення сучасних концепцій управління підприємством, інноваційних підходів до стратегічного управління ним, методів аналізу та прогнозування розвитку зовнішнього і внутрішнього середовища, принципів формування цілей організації, моделей політики ведення бізнесу; набуття навичок ведення бізнесу та аналізу систем стратегічного управління організаціями.
Предмет: закономірності формування системи стратегічного управління організаціями різного типу.
 
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Еволюція передбачення майбутнього організацій в умовах переходу до стійкого розвитку.
2. Передумови застосування стратегічного управління в організаціях (інноваційні аспекти).
3. Середовище господарської організації.
4. Оцінювання конкурентоспроможності організації.
5. Методи аналізу і прогнозування розвитку середовища організації.
6. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу.
7. Мета в стратегічному управлінні.
8. Стратегії та “стратегічний набір” організації.
9. Стратегічне планування в організації на базі інноваційних підходів.
10. Стратегічні плани, проекти і програми.
11. Організаційне забезпечення стратегічного управління.
12. Фінансово-економічні аспекти реалізації стратегічних планів і програм.
13. Соціально-психологічне забезпечення і формування стратегічного управління.
 
Провідний викладачСабадаш В. В.