Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Фінансовий менеджмент

Мета: формування системи знань з управління фінансами промислових підприємств, операційною та інвестиційною діяльністю, визначення стратегії і тактики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання.

Завдання: вивчення сутності та методологічних основ фінансового менеджменту, управління фінансовими ризиками та застосування інструментів антикризового управління грошовими потоками, прибутком, інвестиціями, активами; оволодіння методикою визначення вартості капіталу та опанування способів оптимізації його структури.
Предмет: управління грошовими потоками, прибутком, інвестиціями, капіталом промислових підприємств.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту.
2. Система забезпечення фінансового менеджменту.
3. Управління грошовими потоками на промисловому підприємстві.
4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках.
5. Управління прибутком.
6. Управління активами.
7. Вартість і оптимізація структури капіталу.
8. Управління інвестиціями, у т.ч. природоохоронного призначення.
9. Управління фінансовими ризиками, у тому числі, інноваційної та природоохоронної діяльності.
10. Аналіз фінансових звітів.
11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування.
12. Антикризове фінансове управління на підприємстві.
 
Провідний викладач: Чигрин О. Ю.