Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Операційний менеджмент і управлінський облік

Мета: формування системи знань з теорії та практики управління операційною (виробничою) діяльністю організації, що функціонує в ринкових умовах. 

Завдання: вивчення принципів та методів раціональної організації, планування та контролю функціонування операційних систем різних видів; набуття навичок здійснення техніко-економічних розрахунків, пов’язаних з аналізом та обґрунтуванням рішень щодо створення операційної системи, підтримки усталеного режиму її функціонування в умовах екологізації виробництва та інноваційних перетворень. 
Предмет: система управлінських відносин, що виникають у процесі створення та поточного функціонування виробництва.
Зміст дисципліни розкривається в темах: 
1. Операційна система організації: структурно-процесна характеристика.
2. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту.
3. Моделі та інструментарій обґрунтування екологічно орієнтованих рішень в операційному менеджменті.
4. Планування і контроль реалізації операційної функції організації.
5. Забезпечення усталеного функціонування операційної системи.
6. Управління якістю та продуктивністю операційної діяльності.
7. Виробнича стратегія як основа проектування та створення операційної системи.
8. Ключові аспекти перетворень та розвитку операційної системи.
9. Інструментарій проектного менеджменту та його застосування в управлінні створенням та інноваційним розвитком операційної системи.
10. Сучасні концепції та перспективи розвитку операційного менеджменту (інноваційні аспекти).
 
Провідний викладач:  Сотник І.М.