Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Бізнес і господарське право

Мета: надання знань щодо господарських правовідносин, правового статусу об’єктів господарювання, порядку оформлення господарських договорів, правових основ зовнішньоекономічної діяльності та захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарських правовідносин, набуття студентами досвіду роботи із господарсько-правовими документами. 

Завдання: вивчення системи господарського права України та чинного господарського законодавства; набуття навичок практичного застосування норм господарського права України під час вирішення конкретних економічних ситуацій.
Предмет: господарсько-правові відносини, правове регулювання господарської діяльності.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Загальна характеристика господарського права.
2. Підприємництво як спосіб здійснення господарської діяльності.
3. Правове становище підприємств в умовах екологізації економіки.
4. Правовий статус господарських товариств.
5. Правове становище некомерційних суб’єктів господарського права.
6. Правове регулювання відносин власності в Україні.
7. Господарсько-договірні зобов’язання. Господарсько-правова відповідальність.
8. Правове регулювання банкрутства.
9. Правовий захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.
10. Правові засади обмеження монополізму в економіці України.
11. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
12. Правові основи банківської діяльності та кредитно-розрахункових відносин.
13. Правові основи біржової діяльності в Україні.
14. Правові основи безпеки господарської діяльності.
15. Правові основи забезпечення якості продукції та захисту прав споживачів з урахуванням екологічної складової.
16. Правові аспекти екологічної та інноваційної діяльності промислових підприємств.
 
Провідний викладач: Євдокимов А. В.