Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Економіка розвитку

Мета: отримання студентами знань та навичок, необхідних для прийняття рішень і виконання господарської діяльності, які спрямовані на екозбалансований розвиток соціально-економічних систем. 

Завдання: вивчення змісту процесів розвитку і механізмів їх реалізації;
дослідження природних та соціально-економічних передумов прогресивного розвитку системи; аналізу енергетичної основи еволюції природних систем і квазіенергетичного базису інноваційного розвитку економічних структур; дослідження впливу інформаційних факторів в існуючих процесах інноваційного розвитку; розроблення рекомендацій щодо підготовки та обґрунтування рішень з трансформації соціально-економічних систем в напрямку інноваційного екозбалансованого розвитку.
Предмет: процеси  розвитку і механізми їх реалізації.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Поняття системи і розвитку.
2. Першооснови формування систем.
3. Закономірності саморозвитку природи.
4. Механізми стійкості систем.
5. Фактори  і механізми змінювання систем.
6. Пам'ять системи. 
7. Енергетичний базис розвитку.
8. Інформаційна основа розвитку.
9. Інформатика процесів розвитку.
10. Умови інноваційного розвитку динамічних систем.
11. Закономірності екосистемного регулювання.
12. Системна сутність людини і функції природи
13. Закономірності взаємодії суспільства і природи.
14. Поняття про стійкий розвиток та принципи його забезпечення.
15. Дія механізмів зворотного зв’язку у природокористуванні.
16. Економічний механізм управління еколого-економічною та інноваційною діяльністю.
 
Провідний викладач:  Мельник Л.Г.