Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Економіка та управління інвестиційними процесами

Мета: вивчення теоретичних основ економічних відносин між суб'єктами інвестиційної діяльності, а також методичних підходів по формуванню ринку інвестиційного капіталу, його інфраструктури, розвитку різних форм інвестиційної діяльності підприємств.

Завдання: оволодіння навичками планування, обґрунтування, організації та реалізації інвестиційних процесів у виробничій та фінансовій сфері, проведення аналізу інвестиційної привабливості підприємства та комплексної оцінки ефективності інвестиційної діяльності з урахуванням інноваційних та екологічних факторів.
Предмет: інвестиційні процеси на підприємствах виробничої та фінансової сфер.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Концептуальні основи економіки інвестиційних процесів на підприємствах в умовах еколого орієнтованих інноваційних трансформацій економіки
2. Модель інвестиційної поведінки підприємств у ринковому середовищі
3. Організаційне та інформаційне забезпечення економіки інвестиційних процесів 
4. Системи і методи інвестиційного менеджменту 
5. Дослідження зовнішнього інвестиційного середовища 
6. Управління виробничими інвестиціями підприємства
7. Особливості формування інвестиційного портфелю підприємства. 
8. Управління організаційними системами і розподіл інвестиційних ресурсів
9. Формування власних інвестиційних ресурсів підприємства
 
Провідний викладачСтарченко Л.В.