Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Економіка та організація інноваційної діяльності

Мета: вивчення студентами основ теорії і практики прогнозування і макроекономічного планування, методології формування прогнозів, планів та програм, розрахунків макроекономічних показників, важелів державного регулювання – виконання планів і програм в контексті інноваційного розвитку та екологізації виробництва.

Завдання: формування у студентів навиків проведення передпрогнозних досліджень кваліфікації об’єктів прогнозування і вибору адекватних методів розрахунку прогнозних показників; оволодіння основними методами прогнозування і планування, які використовуються в практичній діяльності; вивчення існуючих систем макроекономічного прогнозування і планування; формування навичок проведення й організації прогнозних досліджень; вивчення важелів регулювання виконання планів і програм; оволодіння знаннями в області планування регіонального розвитку економіки (інноваційні та екологічні аспекти); оволодіння навичками використання економіко-математичних моделей у плануванні і прогнозуванні; вивчення методології розрахунку планових показників.
Предмет: пізнання можливих станів функціонуючих економічних об’єктів у майбутньому, дослідження закономірностей та способів розробки економічних прогнозів.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Прогнозування: сутність, предмет і об’єкт.
2. Методичні підходи до економічного прогнозування (інноваційні та екологічні аспекти).
3. Система економічного і соціального прогнозування інновацій (в тому числі у сфері екологізації виробництва).
4. Методи технічного аналізу.
5. Екстраполяційні методи прогнозування.
6. Експертні методи прогнозування інноваційної діяльності.
7. Моделювання сталого еколого-економічного розвитку.
8. Моделі інноваційно спрямованих галузей економіки.
9. Економічні моделі сталого інноваційного розвитку.
 
Провідний викладач: Старченко Л.В.