Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Мотиваційний механізм підприємства

Мета: оволодіння студентами понятійним апаратом мотиваційного механізму підприємства, методами мотивації персоналу у процесі виробничих відносин та методами державного стимулювання еколого орієнтованої інноваційної підприєм¬ницької діяльності; формування у студентів умінь та навичок у сфері мотивації, необхідних для успішної еколого орієнтованої інноваційної діяльності сучасних підприємств

Завдання: оволодіти теоретичними засадами мотивації та мотиваційного механізму; з’ясувати основний зміст складових мотиваційного механізму підприємства; оволодіти методами та інструментами мотивації праці, інноваційної та підприємницької діяльності; ознайомитися з напрямами державного стимулювання підприємницької діяльності; опанувати закордонний досвід у сфері мотивації та проаналізувати можливості його застосування в Україні з урахуванням екологічого фактору.
Предмет: діяльність персоналу підприємства.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Поняття мотивації, її методи та види.
2. Аналіз теорій мотивації.
3. Основні мотиви підприємництва в умовах сталого інноваційного розвитку
4. Мотиваційний механізм підприємства і його складові.
5. Державний механізм мотивації підприємництва з урахуванням інноваційних та екологічних факторів. Мотивація екологізації суспільного виробнитцва.
6. Механізм мотивації праці на підприємстві.
7. Мотиваційний механізм інноваційної діяльності підприємства. 
8. Зарубіжний досвід у сфері мотивації.
 
Провідний викладачк.е.н., доц. Маценко О.М.