Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Економіка бізнесу

Мета: формування у студентів ринково орієнтованих пріоритетів сталого соціально-економічного розвитку суспільства на основі гармонізації  внутрішніх і зовнішніх (які генеруються ринковим середовищем) можливостей розвитку суб’єктів господарювання шляхом постійного пошуку і реалізації нових способів і сфер використання їхнього потенціалу.

Завдання:
- вивчення понятійного апарату дисципліни;
- освоєння методологічних основ формування організаційно-економічного механізму управління процесами сталого інноваційного розвитку;
- вивчення теоретичних основ і оволодіння методичними підходами щодо управління вибором напрямків інноваційного розвитку, розробкою екологічно спрямованих інновацій, ресурсним та інформаційним забезпеченням, формуванням стратегії інноваційного розвитку суб’єктів господарювання.
Предмет: процеси управління розвитком на основі інновацій різних сфер діяльності суб’єктів господарювання.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Організаційно-економічний механізм управління процесами сталого інноваційного розвитку.
2. Управління розробкою інновацій.
3. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств.
4. Критеріальна оцінка і попередній вибір перспективних напрямків інноваційного розвитку.
5. Управління ресурсним та інформаційним забезпеченням сталого інноваційного розвитку.
6. Інформаційні моделі та взаємодія інформаційних потоків на етапах ухвалення рішень з вибору напрямків інноваційного розвитку.
7. Визначення оптимального рівня витрат на просування інновацій на ринку.
8. Оптимізація структури інвестиційних ресурсів для фінансування інновацій.
9. Стратегії еколого-збалансованого інноваційного розвитку підприємства.
 
Провідний викладачКубатко О. Вік.