Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Економіка ресурсовикористання

Мета: оволодіння теоретичними положеннями сучасної економіки природокористування в умовах інноваційного розвитку.

Завдання: вивчення та засвоєння соціально-економічних принципів раціонального природокористування на регіональному  та національному рівнях, адекватних ринковому механізму.
Предмет: взаємозв’язок між екологічними та економічними системами інноваційного розвитку в процесі використання та відтворення природних ресурсів як специфічного матеріального блага.
Зміст дисципліни розкривається в темах: 
1. Довкілля і економіка, їх єдність і протиріччя.
2. Природні ресурси і соціально-економічний розвиток.
3. Економічна оцінка природних ресурсів в умовах стійкого розвитку.
4. Вилучення та використання природних ресурсів і забруднення довкілля.
5. Економічні збитки від забруднення довкілля і методи їх оцінки.
6. Оцінка стану довкілля та екологічне нормування його якості.
7. Охорона довкілля: основні принципи, методи і інструменти. Програми охорони довкілля (інноваційні аспекти).
8. Соціально-економічна ефективність природоохоронних заходів.
9. Організація і управління охороною довкілля.
10. Господарчий та фінансово-кредитний механізм охорони довкілля.
11. Правові та міжнародні аспекти охорони довкілля.
 
Провідний викладач: Шкарупа О. В.