Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Консультаційний проект

Мета: формування у студентів знань і навичок інформаційно-аналітичної, проектно-дослідної, діагностичної, інноваційної та консультаційної діяльності, адаптації теоретичних моделей і сучасного інноваційного досвіду управління організацією в умовах сталого інноваційного розвитку.

Завдання: розробка та детальне обґрунтування пропозицій щодо удосконалення управлінської діяльності конкретних господарських суб’єктів у всіх сферах екозбалансованого інноваційного розвитку.
Предмет: консультаційне проектування щодо вдосконалення управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті інноваційних процесів та екологізації виробництва.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Формування і вдосконалення системи управління конкурентоспроможністю підприємства, якістю продукції, витратами суб’єктів інноваційної діяльності.
2. Формування нової загально-корпоративної стратегії, ділової політики та бізнес-стратегії підприємства в умовах сталого інноваційного розвитку.
3. Вдосконалення організаційної структури підприємства, системи прийняття рішень, мотивації працівників, комунікації в організації з урахуванням інноваційних екоорієнтованих підходів.
4. Формування нової організаційної культури (інноваційні аспекти).
5. Вдосконалення економіко-організаційних основ оцінки збитків на підприємстві в умовах сталого інноваційного розвитку.
6. Оцінка ефективності господарської діяльності суб’єктів інноваційних процесів.
7. Формування ціноутворення на підприємствах на основі інноваційних підходів.
8. Економічний аналіз господарської діяльності суб’єктів інноваційних процесів.
9. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства та напрямки її вдосконалення.
10. Економічні механізми державного регулювання інвестиційної діяльності в умовах інноваційного розвитку.
11. Оцінка ефективності використання природних ресурсів суб’єктами інноваційної діяльності.
12. Вдосконалення системи маркетингу суб’єктів інноваційної діяльності.
13. Аналіз макро- і мікроекономічних чинників у діяльності суб’єктів інноваційного розвитку.
14. Економічне обґрунтування рішень з інноваційного розвитку суб’єктів господарювання.
 
Провідний викладач: Євдокимов А. В.