Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Управління інноваційним потенціалом підприємства

Мета: формування системи теоретичних знань та практичних навичок щодо застосування методів управління формуванням, функціонуванням та розвитком інноваційного потенціалу підприємства як збалансованої соціально-економічної системи.

Завдання: вивчення новітніх підходів до управління формуванням, розвитком, конкурентоспроможністю інноваційного потенціалу підприємства, результативністю його використання за сучасними соціально-економічними критеріями; набуття вмінь обґрунтовувати і використовувати механізми запобігання кризі та антикризового управління суб’єктами інноваційної діяльності
Предмет: інноваційний потенціал підприємства та його складові.
Зміст дисципліни розкривається в темах: 
1. Удосконалення структури інноваційного потенціалу промислового підприємства в умовах екологізації виробництва.
2. Парадигма управління інноваційним потенціалом за вартісними критеріями.
3. Управління окремими складовими інноваційного потенціалу підприємства.
4. Інформаційне забезпечення і сучасні технології управління складними виробничими системами.
5. Управління інноваційним потенціалом підприємства у нестандартних умовах.
6. Управління конкурентоспроможністю інноваційного потенціалу підприємства.
7. Управління результативністю використання інноваційного потенціалу підприємства.
8. Інноваційний екоорієнтований розвиток потенціалу промислового підприємства.
9. Організаційно-економічне забезпечення вдосконалення і впровадження систем екоорієнтованого управління потенціалом підприємств.
 
Провідний викладач: Таранюк Л. М.