Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Практикум з діагностики фінансового стану підприємства

Мета: формування системи теоретичних знань і практичних навичок щодо використання методичного апарату та інструментарію діагностування фінансового стану підприємства в умовах інноваційного розвитку.

Завдання: вивчення інноваційних підходів до діагностики фінансового стану підприємств; оволодіння навичками діагностування фінансового стану підприємств для забезпечення ефективного бізнес-адміністрування в умовах сталого інноваційного розвитку; оволодіння навичками проведення діагностики фінансового стану підприємств за допомогою сучасних комп’ютерних програм.
Предмет: фінансовий стан підприємства в умовах стійкого розвитку.
 
Зміст дисципліни розкривається в темах: 
1. Аналіз абсолютних показників діяльності підприємства за даними фінансової звітності.
2. Діагностика інноваційної та природоохоронної діяльності підприємства за допомогою фінансових показників.
3. Управління активами підприємства.
4. Аналіз операційних витрат.
5. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства.
6. Аналіз ліквідності балансу підприємства.
7. Аналіз ділової активності підприємства.
8. Визначення місця підприємства в межах галузі (інноваційні аспекти).
9. Проведення діагностики фінансового стану підприємств за допомогою комп’ютерних програм, наочне подання результатів.
 
Провідний викладач: Чигрин О. Ю.