Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Обгрунтування господарських рішень і управління ризиками

Мета: опанування студентами методичних та практичних підходів у відношенні до раціонального поєднання і ефективного використання всіх елементів виробничого процесу на рівні фірми в умовах сталого інноваційного розвитку. 

Завдання: вивчення дії економічних законів стосовно функціонування фірм в умовах інноваційних процесів, поєднання теоретичних положень та прикладної економіки з урахуванням реальних ситуацій, обґрунтування нових форм та методів господарювання, рекомендацій щодо їх практичного застосування, вивчення господарського механізму, принципів та напрямків удосконалення планування та управління на базі ринкових відносин (інноваційні та екологічні аспекти).
Предмет: економічний механізм господарювання фірми. 
 
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1.Фірма як організаційна форма підприємництва в умовах сталого інноваційного розвитку.
2.Виробничий трансформаційний процес та принципи його здійснення. 
3.Стратегія планування на фірмі як передумова стійкого прогресивного розвитку. 
4.Аналіз витрат фірми та механізм управління вартістю.
5.Оптимізація „витрати-прибуток”. 
6.Маржинальний аналіз витрат щодо нестандартних рішень.
7.Економічне зростання фірми: методичні, практичні та екологічні аспекти.
8.Економічний механізм управління фірмою.
9.Стратегія управління фірмою в кризових ситуаціях з урахуванням інноваційного менеджменту.
 
Провідний викладач: Люльов О. В.