Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Реінжиніринг бізнес-процесів підприємства

Мета: формування системи знань з теорії та практики митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів ринку.

Завдання: вивчення основних принципів митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів ринку; формування вмінь та навичок з процедур митного оформлення; вивчення та аналіз законодавчої та нормативної бази організації митного регулювання в умовах інноваційного розвитку та екологізації виробництва.
Предмет: системи та процедури митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів ринку.
 
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Міжнародні системи та процедури митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
2. Суб’єкти та об’єкти митного регулювання. 
3. Державне регулювання діяльності митних органів.
4. Принципи та процедури митного регулювання з урахуванням екологічної складової. 
5. Підходи до формування митних тарифів в умовах ринку. 
6. Взаємозв’язок ставки митного тарифу з надходженнями до бюджету.
7. Особливості національного митного регулювання (інноваційні та екологічні аспекти).  
8. Основні завдання і перспективи національного митного регулювання.   
9. Приведення у відповідність митних процедур до європейських стандартів з метою підвищення інноваційного потенціалу держави.
 
Провідний викладач: Таранюк Л. М.