Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Бізнес: макро- та мікросередовище

Мета: опанування студентами теоретичними знаннями; формування вмінь та практичних навичок  з підготовки та реалізації інноваційних проектів, формування стратегічного управлінського мислення. 

Завдання: оволодіння студентами методами управління інноваційними проектами; їх обґрунтуванням; управління роботами по проекту, якістю проекту, ресурсами проекту, ризиками проектної діяльності з урахуванням інноваційних підходів.
Предмет: форми та методи управління інноваційними проектами.
 
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Поняття управління інноваційними проектами в умовах екологізації економіки.
2. Основні напрямки управління інноваційними проектами.
3. Фінансування, кошторис та  бюджет інноваційного проекту.
4. Управління роботами з реалізації інноваційного проекту.
5. Управління ресурсами інноваційного проекту.
6. Управління закупівлями в інноваційних проектах.
7. Управління запасами.
8. Менеджмент якості інноваційного проекту.
9. Управління ризиками, у тому числі екологічними, в інноваційних проектах.
 
Провідний викладач: Дерев’янко Ю. М.