Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Бізнес-планування інноваційних проектів

Мета: формування у студентів основних теоретичних знань, вмінь та практичних навичок з розробки бізнес-планів інноваційних проектів, формування стратегічного управлінського мислення. 

Завдання: оволодіння студентами теоретичними основами та практичними методами складання бізнес-планів інноваційних проектів, формування вмінь щодо обґрунтування еколого-економічної доцільності напрямків розвитку фірми, проведення розрахунків очікуваних фінансових результатів діяльності, визначення джерел фінансування обраної стратегії, тобто способів концентрації фінансових ресурсів, проведення підбору працівників, спроможних реалізувати даний проект.
Предмет: бізнес-план інноваційного проекту та методика його розробки.
 
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Основи планування підприємницької діяльності (бізнесу).
2. Цілі, завдання і призначення бізнес-плану інноваційного проекту.
3. Методика розробки бізнес-плану інноваційного проекту. 
4. Аналіз продукту в бізнес-плані.
5. Правове забезпечення в бізнес-плані.
6. Аналіз ринку підприємства в умовах екоорієнтованої інноваційної діяльності. 
7. Розробка плану маркетингу.
8. Розробка плану виробництва.
9. Фінансові результаті господарської діяльності.
10. Ризики інноваційних бізнес-проектів.
 
Провідний викладач: Шкарупа О. В.