Department of Economics, Entrepreneurship
and Business Administration
Економічна діагностика

Метою є кількісна характеристика та якісна ідентифікація стану підприємства.

Базовими для вивчення дисципліни є наступні знання:

 • поняття про підприємство та основи його функціонування;
 • основні фонди;
 • обігові кошти;
 • маркетингові дослідження і сегментація ринку;
 • маркетингова товарна політика і планування нових товарів;
 • організація і контроль маркетингової діяльності підприємства;
 • предмет, метод, завдання та види економічного аналізу;
 • методика виявлення та підрахунку резервів в економічному аналізі;
 • аналіз виробничої потужності підприємства;
 • загальні основи управління стратегічними змінами;
 • когнітивність як передумова стратегічного розвитку підприємства;
 • функціональні стратегії в процесі реалізації стратегічних змін

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • на ознайомчо-орієнтовному рівні
 • основні поняття та визначення щодо економічної діагностики;
 • класифікацію економічної діагностики;
 • методи, прийоми та способи оцінки економічного становища підприємства на ринку;

на понятійно-аналітичному рівні

 • методику оцінки стратегічної позиції підприємства на ринку;
 • методику оцінки стратегічного протистояння підприємств-конкурентів;
 • методику оцінки конкурентоспроможності продукції;
 • методику оцінки майна та ринкової вартості підприємства;
 • методику оцінки кризового становища підприємства;
 • методику оцінки ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства;
 • методику оцінки фінансового стану підприємства;
 • методику аналізу рівня економічної безпеки підприємства;
 • методику  оцінки економічної культури підприємства

вміти (на діагностичному рівні):

 • здійснювати вибір відповідних методик аналізу використання ресурсів підприємства;
 • розробляти та відпрацьовувати відповідні методики на практиці;
 • застосовувати методичний апарат та інструментарій діагностики для аналізу ресурсів, процесів і результатів діяльності підприємства та діагностики конкурентного середовища

Перелік основних тем:

 1. Предмет  і завдання економічної діагностики
 2. Діагностика конкурентного середовища підприємства
 3. Оцінювання стратегічного протистояння підприємств-конкурентів
 4. Діагностика конкурентоспроможності підприємства
 5. Оцінка конкурентоспроможності продукції підприємства
 6. Діагностика майна і ринкова цінність підприємства
 7. Фінансова діагностика
 8. Діагностика економічної безпеки підприємства
 9. Діагностика виробничого потенціалу підприємства
 10. Діагностика корпоративної культури
 11. Управлінська діагностика