Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Адміністрування бізнесу

Мета: формування у студентів знань та навичок практичного застосування прийомів формування стратегій, розроблення стратегічних планів, проектів і програм, створення системи стратегічного планування та забезпечення її ефективного функціонування в динамічному ринковому середовищі в умовах сталого інноваційного розвитку.

Завдання: вивчення підходів щодо розробки системи ефективних стратегій з урахуванням особливостей сучасної еколого-економічної ситуації; вироблення навичок розробки планів, інноваційних проектів та програм, як інструментів реалізації стратегій; вміння формувати напрямки стратегічного планування, які спрямовані на перспективний розвиток підприємства в умовах інноваційного розвитку та екологізації виробництва.
Предмет: стратегічні плани та моделі планування діяльності підприємства.
 
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Системна характеристика планування.
2. Ієрархія завдань і стратегій.
3. Загальні засади стратегічного планування (інноваційні та екологічні аспекти)
4. Моделі планування діяльності підприємства та організації в контексті інновацій (у тому числі екологічного спрямування).
5. Місія і мета підприємства.
7. Види цілей підприємства.
8. Вироблення стратегій розвитку промислових підприємств в умовах прогресивного ринкового середовища.
9. Забезпечення і реалізація стратегічного планування.
 
Провідний викладачЄвдокимов А. В.