Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Мотиваційний механізм підприємства

Метою викладання дисципліни «Мотиваційний механізм підприємства» є опанування студентами понятійним апаратом мотиваційного механізму підприємства, методами мотивації персоналу у процесі виробничих відносин та методами державного стимулювання інноваційної та еколого-орієнтованої підприємницької діяльності; формування у студентів умінь та навичок у сфері мотивації, необхідних для управління сучасними підприємствами усіх видів діяльності, у тому числі для підвищення їх рівня конкурентоспроможності, а також для успішної інноваційної та еколого-орієнтованої діяльності сучасних підприємств.

Завдання дисципліни: навчити майбутніх фахівців з бізнес-адміністрування використовувати у своїй практичній діяльності теоретичні засади мотивації та мотиваційного механізму; ознайомити слухачів із:
- основним змістом складових мотиваційного механізму підприємства, формами, методами та економічними інструментами мотивації праці, управлінської, збутової та інноваційної діяльності на підприємстві; 
- напрямами державного стимулювання інноваційної та еколого-орієнтованої підприємницької діяльності; 
- закордонним досвідом у сфері мотивації та проаналізувати можливості його застосування в Україні з урахуванням екологічного фактору.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
ЗНАТИ теорії мотивації; принцип дії та складові мотиваційного механізму підприємства; основні методи стимулювання творчої активності персоналу, форми винагородження за виконання робіт; особливості організації винахідницької та еколого-орієнтованої діяльності в межах як підприємства, так і держави.
ВМІТИ: пов’язувати сучасні теорії мотивації з методами стимулювання інноваційної та еколого-орієнтованої діяльності; аналізувати та оцінювати вплив керівництва на творчу активність людей; визначати ефективність мотиваційних заходів.
 
Перелік основних тем:
 
1 Сутність мотивації, її роль та значення в діяльності підприємства
2 Концепції мотивації
3 Організація мотиваційної діяльності на підприємстві
4 Сутність мотиваційного механізму підприємства та його структура
5 Інструментарій мотиваційного механізму підприємства
6 Підсистеми мотивації персоналу підприємства
7 Поняття інновації та мотивація інноваційної діяльності
8 Державне регулювання інноваційної діяльності
9 Стимулювання еколого-орієнтованої діяльності
 
Провідний викладач – О.М. Маценко