Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Економічне управління підприємством

Метою викладання дисципліни є формування системи знань з організації підприємницької діяльності та основ економіки та управління нею.

Завдання: вивчення сутності та ролі підприємницької діяльності у формуванні ринкових відносин держави, етики підприємництва та відповідальності бізнесу, набуття навичок ведення підприємницької діяльності, оволодіння прийомами розвитку підприємницької ідеї, технологією ведення власної справи.
Предмет: підприємницька діяльність.
У результаті вивчення дисципліни “Економіка та організація підприємницької діяльності” студент має отримати глибокі знання з організації та ведення підприємницької діяльності, навички самостійного підприємницького мислення, прийняття самостійних підприємницьких рішень, що забезпечують зростання прибутку та капіталу тощо.
Вивчення дисципліни “Економіка та організація підприємницької діяльності” базується на фундаментальній підготовці студентів з таких дисциплін: “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”, “Менеджмент”.
 
Перелік основних тем:
1 Економічні й правові основи підприємницької діяльності
2 Етика підприємництва та соціальна відповідальність у бізнесі
3 Організаційні форми підприємництва.
4 Підприємство як організаційна структура підприємництва
5 Мале підприємництво
6 Підприємницька ідея: механізм генерування
7 Організація підприємницької діяльності
8 Технологія створення власної справи
9 Економіко-правове забезпечення розвитку підприємництва
10 Оподаткування підприємницьких структур
 
Провідний викладач: Євдокимов А.В.