Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Управління міжнародним бізнесом

Метою викладання курсу «Управління міжнародним бізнесом» (УМБ) є формування системи теоретичних знань і практичних навичок з ведення міжнародного бізнесу і управління діяльністю міжнародних корпорацій з урахуванням глобалізаційних підходів; набуття вмінь і навичок розроблення й прийняття управлінських рішень у сфері міжнародного бізнесу.

Основним завданням викладення дисципліни є вивчення сучасних теоретичних основ і середовища міжнародного бізнесу й менеджменту, засвоєння технологій управління міжнародними корпораціями (фірмами), методів розв’язання ключових проблем розвитку за умов глобалізації; формування вмінь застосовувати методи та інструментарій міжнародного менеджменту на українських підприємствах.

Предметом є система управлінських відносин, методів та інструментів у міжнародних корпораціях.

Перелік основних тем:

Тема 1 Роль, значення, і місце УМБ у сучасній системі світогосподарських зв’язків

Тема 2 Суть і характерні риси міжнародних бізнес-процесів

Тема 3 Міжнародне бізнес-середовище: інституції і менеджмент

Тема 4 Прийняття рішень у міжнародних корпораціях (фірмах)

Тема 5 Організаційний розвиток міжнародного бізнес-середовища

Тема 6 Формування глобального бізнес-середовища і системи глобального менеджменту

Провідний викладач: Сабадаш В. В.