Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Інформаційні системи підприємства - ІІ

Мета: формування знань і навичок з методології проектування, організації та використання інформаційних систем в економіці України.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

ЗНАТИ: основні принципи та методи раціональної організації, планування, ведення з проектування інформаційних систем;

ВМІТИ: застосовувати сучасні пакети прикладних програм та використовувати їх в практичній діяльності.

Перелік основних тем:

 1. Поняття про інформаційні системи та процеси їх створення
 2. Структурне проектування інформаційних систем
 3. Технічне і робоче проектування інформаційних систем
 4. Об'єктне проектування інформаційних систем
 5. Упровадження, супровід і керування якістю інформаційних систем
 6. Інформаційні системи управління виробництвом
 7. Інформаційні системи управління трудовими ресурсами
 8. Інформаційні системи оброблення бухгалтерської інформації
 9. Інформаційні системи оброблення маркетингової інформації
 10. Інформаційно-обчислювальна система в органах державної статистики
 11. Інформаційні системи оброблення інформації в податковій сфері
 12. Інформаційні системи оброблення інформації в страхуванні
 13. Інформаційна система фінансових розрахунків
 14. Банківські інформаційні системи
 15. Інформаційні системи оброблення інформації на фондовому ринку

Провідний викладач: к.е.н., асистент Вороненко В.І.

Регламент