Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Внутрішній економічний механізм підприємства

Мета: надання знань про закономірності функціонування внутрішнього економічного механізму підприємства.

В результаті проведення занять студенти повинні:
ЗНАТИ: основні структурно-функціональні принципи внутрішнього економічного механізму підприємства на різних рівнях народногосподарської діяль¬ності; взаємозв'язок і зміст основних складових цього механізму;
ВМІТИ: цілеспрямовано та комплексно встановлювати та застосо¬вувати вимоги до функціонування господарського механізму в цілому, так і до його основних складових з метою забезпечення оптимального розв'язання економічних проблем як на макро-, так і на мікрорівні.
 
Завдання: вивчення побудови та форм функціонування внутрішнього економічного механізму, його нормативної бази, планування, контролю й оцінювання діяльності підрозділів, матеріального стимулювання колективів, методики діагностики та оптимізації роботи операційної системи підприємства.
Предмет: внутрішні економічні відносини між підрозділам підприємства, між підрозділами і центральним апаратом управління.
 
Перелік основних тем:
1. Виробничо-організаційна та економічна структура підприємства
2. Поняття, структура і форми функціонування внутрішнього економічного механізму підприємства
3. Внутрішні ціни підприємства і методи їх формування
4. Система та порядок планування
5. Нормативна база планування
6. Розроблення виробничої програми та її ресурсне обґрунтування
7. Контроль і оцінка діяльності
8. Механізм стимулювання
9. Матеріальна відповідальність за результати роботи
10. Внутрішня економічна діагностика