Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Економічні відносини європейської торгівлі

Мета: засвоєння студентами знань щодо економічних форм та відносин торгівлі з ЄС, опанування методичних та практичних підходів до раціонального поєднання й ефективного управління бізнес-процесами у відносинах європейської торгівлі.

Завдання: вивчення наукових основ і практичних проблем ведення торгівлі різних сферах господарювання, оволодіння практичними знаннями щодо структури та принципів діяльності європейських торгових інститутів, вивчення економіко-господарського механізму.

Предмет: економічні відносини між різними суб’єктами в процесі торгівельної діяльності ЄС з іншими країнами світу.

Основними задачами дисципліни є вивчення історичних, концептуальних, інституційно- структурних засад функціонування Європейського Союзу, зокрема його торгівельної діяльності з іншими країнами. Крім того важливим завданням є висвітлення ролі Європейського Союзу як учасника світової торгової політики  та розкриття принципів формування і моделей зовнішньої політики ЄС

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

–  еволюційні етапи розвитку економіки ЄС та торгової політики ЄС;

–  головні ідеї, що пояснюють функціонування економіки ЄС;

–  методи  аналізу кон’юнктури ринків товарів та послуг ЄС;

– принципи організації зовнішньої торгівлі ЄС;

– принципи та інструменти регулювання зовнішньої торгівлі ЄС;

– застосування головних інструментів торгівельної політики.

вміти:

– прогнозувати наслідки застосування у  зовнішній торгівлі різних економічних інструментів;

– обґрунтовувати ефективні методи стимулювання експорту до країн ЄС;

– ініціювати та розробляти програми співробітництва з ЄС.

Перелік основних тем:

  1. Концептуальні теорії та історичне становлення євроінтеграційних процесів
  2. Роль європейської економіки в сучасному світі
  3. Економічні інтеграційні кроки в ЄС
  4. Торгівельні відносини між країнами ЄС
  5. Торгівельні відносини країн ЄС з третіми країнами
  6. Система торговельних преференцій ЄС
  7. Секторальна проблематика спільної торгової політики ЄС
  8. Торговельна політика ЄС щодо України

Провідний викладач: к.е.н., доц. Кубатко О.Вас., к.е.н., ст.в. Пімоненко Т.В.