Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Економіка інвестиційних процесів на підприємстві

Мета викладання дисципліни “Економіка інвестиційних процесів на підприємстві" полягає в наданні студентам необхідних теоретичних і практичних знань про суть, мету і принципи економіки інвестиційних процесів на підприємстві, її методологічні системи та методичний інструментарій. Особливого значення набуває знайомство із сучасними методами оцінки та прогнозування інвестиційного ринку, оцінки інвестиційної привабливості підприємств, галузей та регіонів. В умовах ринкової економіки України зростає необхідність управління інвестиційною діяльністю підприємств, формування та оперативного управління інвестиційним портфелем. 

Основні завдання дисципліни:
Засвоїти основні поняття, терміни, закономірності економіки інвестиційних процесів на підприємствах.
Ознайомитись із сучасними методами оцінки та прогнозування інвестиційного ринку.
Засвоїти механізм розробки інвестиційної стратегії підприємства, управління його реальними та фінансовими інвестиціями.
Набути навичок самостійного аналізу та прийняття рішень.
Методичною та теоретичною основою курсу є сучасні економічні закони стосовно суб’єктів та об’єктів економіки в умовах трансформації основ господарювання в країні.
Дисципліна пов’язана з наступними дисциплінами: “ Економіка інвестиційних процесів на підприємстві ” дає системне уявлення про сутність і зміст основних законів і категорій одного з найважливіших напрямів менеджменту - інвестиційного. При вивченні дисципліни “ Економіка інвестиційних процесів на підприємстві ” необхідні знання з дисциплін “Інвестування”, “Менеджмент”, “Фінансовий менеджмент”, “Фінанси” та загальноосвітніх дисциплін. 
 
Перелік основних тем:
1. Концептуальні основи економіки інвестиційних процесів на підприємствах. 
2. Модель інвестиційної поведінки підприємств в ринковому середовищі 
3. Організаційне та інформаційне забезпечення економіки інвестиційних процесів 
4. Системи і методи інвестиційного менеджменту
5. Дослідження зовнішнього інвестиційного середовища
6. Управління виробничими інвестиціями підприємства
7. Особливості формування інвестиційного портфелю підприємства
8. Управління організаційними системами і розподіл інвестиційних ресурсів
9. Формування власних інвестиційних ресурсів підприємства
 
Провідний викладач: Старченко Л.В.