Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Бізнес-діагностика

Предметом навчальної дисципліни є кількісна характеристика та якісна ідентифікація стану підприємства. 

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен: 
ЗНАТИ: 
1) на ознайомчо-орієнтовному рівні 
основні поняття та визначення щодо економічної діагностики;
класифікацію економічної діагностики;
методи, прийми та способи оцінки економічного становища підприємства на ринку;
2) на понятійно-аналітичному рівні
методику оцінки стратегічної позиції підприємства на ринку;
методику оцінки стратегічного протистояння підприємств-конкурентів;
методику оцінки конкурентоспроможності продукції;
методику оцінки майна та ринкової вартості підприємства;
методику оцінки кризового становища підприємства;
методику оцінки ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства;
методику оцінки фінансового стану підприємства;
методику аналізу рівня економічної безпеки підприємства;
методику  оцінки економічної культури підприємства 
ВМІТИ (на діагностичному рівні):
здійснювати вибір відповідних методик аналізу використання ресурсів підприємства;
розробляти та відпрацьовувати відповідні методики на практиці;
застосовувати методичний апарат та інструментарій економічної діагностики для аналізу ресурсів, процесів і результатів діяльності підприємства та діагностики конкурентного середовища
 
Перелік основних тем:
1. Предмет  і завдання економічної діагностики 
2. Діагностика конкурентного середовища підприємства
3. Оцінювання стратегічного протистояння підприємств-конкурентів
4. Діагностика конкурентоспроможності підприємства
5. Оцінка конкурентоспроможності продукції підприємства 
6. Діагностика майна і ринкова цінність підприємства
7. Фінансова діагностика
8. Діагностика економічної безпеки підприємства
9. Діагностика виробничого потенціалу підприємства
 
Провідний викладач: Дегтярьова І.Б.