Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Інвестиційна діяльність підприємства

Метою дисципліни є вивчення студентами теоретичних основ економічних відносин між суб'єктами інвестиційної діяльності, а також методичних підходів по формуванню ринку інвестиційного капіталу, його інфраструктури, розвитку різних  форм інвестиційної діяльності.

Основна задача викладання дисципліни – навчити студентів планувати, обґрунтовувати, організовувати та реалізовувати інвестиційний процес у виробничій та фінансовій сфері, проводити  аналіз інвестиційної привабливості підприємства та комплексну оцінку ефективності інвестиційної діяльності.
Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен:
ЗНАТИ:
основні  поняття інвестицій та інвестиційної діяльності;
класифікацію інвестицій;
методи державного регулювання інвестиційної діяльності; 
фактори формування інвестиційного клімату;
методику оцінки інвестиційної привабливості підприємства;
методи оцінки економічної ефективності інвестиційної діяльності підприємства.
ВМІТИ:
застосовувати методичний апарат та інструментарій для аналізу інвестиційної привабливості підприємства;
проводить аналіз економічної ефективності  інвестиційної діяльності;
здійснювати планування, організацію і контроль інвестиційного процесу за стадіями інвестиційного циклу.
Дисципліна є складовою підготовки з економіки підприємства і безпосередньо пов’язана з нормативними дисциплінами профільної підготовки «Економіка підприємства», «Фінанси підприємства», «Гроші та кредит», «Проектний аналіз».
 
Перелік основних тем:
1. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності. Регулювання інвестиційної діяльності
2. Реальні  інвестиції
3. Фінансові інвестиції
4. Інноваційна  форма інвестування
5. Інтелектуальні інвестиції
6. Методологічний інструментарій прийняття інвестиційних рішень
7. Методи оцінки ефективності інвестицій
8. Оцінка інфляції, ризиків і ліквідності при інвестуванні
9. Іноземні інвестиції
10. Інвестиційний менеджмент
 
Провідний викладач: Лукаш О.А.