Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Бізнес: практика злиття, поглинання та альянси

Загальною метою викладання курсу є вивчення студентами теоретичних, методичних і прикладних основ функціонування об'єднань підприємств і формування у студентів знань і навичок по виявленню внутрішньогосподарських резервів підвищення ефективності господарської діяльності об'єднань підприємств.

Основними задачами дисципліни є:
- поширення теоретичних знань в сфері економіки і організації функціонування інтегрованих структур;
- формування практичних навичок при виявленні організаційних резервів підвищення ефективності господарювання;
- ознайомлення з інформаційною базою для обґрунтування і вибору управлінських рішень.
Дана дисципліна пов’язана з такими навчальними дисциплінами як «Економіка підприємства», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка й організація праці», «Інвестиційна діяльність» та ін.
 
Перелік основних тем:
1. Вступ. Виникнення об’єднань підприємств. 
2. Спеціалізація, концентрація, кооперування, комбінування підприємств об'єднання.
3. Державне регулювання діяльності об'єднань підприємств..
4. Фінансові аспекти об'єднання підприємств.
5. Холдингова форма організації об’єднань підприємств.
6. Форми об'єднань компаній.
7. Стратегічні альянси підприємств.
8. Особливості діяльності промислово-фінансових груп.
9. Транснаціональні корпорації та глобалізація ринків.
 
Провідний викладач : Харченко М.О.