Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Економіка розвитку

Метою вивчення дисципліни «Економіка розвитку» є вивчення студентами факторів та механізмів розвитку, закономірностей процесів розвитку систем як єдиного ходу еволюції природи, властивостей та механізмів функціонування відкритих стаціонарних систем, закономірностей прогресивного розвитку соціально-економічних та природних систем.

Основні задачі викладення дисципліни «Економіка розвитку» полягають в отриманні студентами знань в області закономірностей розвитку систем, вмінні аналізувати взаємозв’язки між природними та соціально-економічними системами.
Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен знати:
- основні закономірності розвитку відкритих стаціонарних систем;
- механізми управління процесами розвитку;
- основні передумови прогресивного розвитку соціально-економічних систем;
- умови забезпечення прогресивного (сталого) розвитку;
Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен вміти:
- економічно обґрунтовувати рішення, пов’язані із розвитком соціально-економічних систем;
- управляти ходом реалізації рішень, що приймаються;
- застосовувати інструментарій управління соціально-економічними системами у напрямку забезпечення їх стійкого (сталого) розвитку;
- втілювати в життя рішення, необхідні для прогресивного розвитку соціально-економічних систем.
Дисципліна тісно пов’язана із іншими навчальними дисциплінами:
- в теоретико-методологічному відношенні – із основами економічної теорії, економікою підприємства;
- в методичному відношенні – із організацією управління, економічним обґрунтуванням господарських рішень, інформаційною економікою.
 
Перелік основних тем:
1. Поняття системи і розвитку
2. Зміст і функції системи
3. Цілісна картина дії механізмів і факторів розвитку
4. Поняття про пам'ять і її функції
5. Механізми управління станом системи
6. Фактори і механізми змінюваності системи
7. Енергетика розвитку системи
8. Інформаційна і синергетична основи розвитку
9. Енерготропійні основи розвитку
10. Інформаційний інструментарій управління процесами розвитку
 
Провідний викладач: Деревянко Ю.М.