Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Економічне обгрунтування технологічних процесів

Метою вивчення дисципліни “Економічне обґрунтування технологічних процесів” є отримання студентами знань, навичок, які необхідні для проведення економічного обґрунтування технологічних процесів на промислових підприємствах.

Основні задачі викладення дисципліни “Економічне обґрунтування технологічних процесів” пов’язані з вивченням загальних та окремих питань проведення економічного обґрунтування технологічних процесів.

Після вивчення курсу студенти повинні

знати:

основні цілі та завдання економічного обґрунтування технологічних процесів на підприємстві;

основи технологічних процесів на підприємстві;

вміти:

використовувати отримані знання для вирішення конкретних задач при здійсненні технологічних процесів на підприємстві;

розробляти техніко-економічне обґрунтування технологічних процесів.

Перелік основних тем:

 1. Основні цілі та завдання економічного обґрунтування  технологічних процесів на підприємстві
 2. Економічний аналіз технологічних властивостей матеріалів
 3. Економічне обґрунтування  обробки матеріалів різанням
 4. Економічне обґрунтування  обробки металів і їх сплавів різанням
 5. Особливості економічних розрахунків при обробці неметалічних матеріалів різанням
 6. Розрахунок економічних показників при обробці матеріалів тиском і пресуванням
 7. Економічне обґрунтування  обробки металів литтям
 8. Особливості економічних розрахунків при механічній, термічній, хімічній і гальванічній обробці матеріалів
 9. Розрахунок економічних показників при фізико-хімічній методах обробки
 10. Економічне обґрунтування  зварювання матеріалів
 11. Економічні розрахунки при паянні матеріалів
 12. Економічне обґрунтування  склеювання і фарбування матеріалів
 13. Інноваційні методи обробки матеріалів
 14. Техніко-економічне обґрунтування  (ТЕО) проектів: етапи розробки, основні показники

Провідний викладач: к.е.н., доц. Ковальов Б.Л.

Регламент