Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Зовнішньоекономічна діяльність

Метою викладання дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність» є оволодіння студентами сучасними теоретичними основами, загальними принципами і положеннями зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємства.

Основним задачами викладання дисципліни є вивчення дії економічних законів і положень теорії ринкової економіки у ЗЕД; дослідження особливостей зовнішньоекономічних операцій і організації роботи зовнішньоторгової фірми; вивчення посередницької діяльності фірм і особливостей ціноутворення при провадженні зовнішньоторгових операцій; оволодіння принципами і основами ціноутворення при формуванні ціни на товари (послуги) у сфері зовнішньої торгівлі.

Предмет вивчення курсу: особливості здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємства в сучасних умовах.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен ЗНАТИ:

− основні поняття й категорії ЗЕД;

− основні принципи й підходи до провадження ЗЕД підприємствами/фірмами у сучасних умовах;

− методичні підходи до вибору контрагента й укладання зовнішньоторгових контрактів;

− знати базисні умови поставки їх характеристику й сфери застосування);

− загальні положення ціноутворення й способів розрахунку у ЗЕД.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен ВМІТИ:

− обґрунтовувати вибір контрагентів для укладання зовнішньоторгових контрактів;

− аналізувати ефективність цінових рішень у ЗЕД;

− використовувати на практиці підходи до вибору базису поставки і способу фіксації ціни у зовнішньоторгових контрактах. 

Перелік основних тем:
 
1. Види зовнішньоекономічних операцій
2. Зовнішньоторгові посередники
3. Вибір закордонного контрагента для провадження ЗЕД
4. Зовнішньоторговий контракт (ЗТК)
5. Базисні умови поставок
6. Основні принципи ціноутворення у ЗЕД
7. Розрахунки у міжнародній торгівлі
 
Провідний викладач: Сабадаш В.В.