Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Інформаційна економіка

Метою вивчення дисципліни “Інформаційна економіка” є отримання студентами знань, навичок, запевнень необхідних для прийняття рішень та господарської діяльності в умовах інформаційної економіки.

Основні задачі викладення дисципліни “Інформаційна економіка” пов’язані з вивченням загальних та окремих питань використання інформаційних факторів в економічній системі.
Після вивчення курсу студенти повинні:
знати основні закономірності формування виробничих систем інформаційної економіки;
вміти використати отримані знання для вирішення конкретних задач при оперуванні з інформаційними факторами у сферах виробництва та споживання;
мати волю (ідеали, впевненість) втілити в життя рішення, необхідні для прогресивного розвитку тих чи інших соціально-економічних систем.
 
Перелік основних тем:
1 Інформаційний початок як фактор еволюційних процесів
2 Роль інформаційної компоненти у формуванні та розвитку соціально-економічних систем
3 Передумови формування інформаційного суспільства
4 Зміст і особливості інформаційної економіки
5 Людський фактор в умовах інформаційної економіки
6 Економічний зміст інформаційних компонентів виробничої системи
7 Інформаційні товари
8 Зміст соціально-економічних трансформацій
9 Формування механізмів управління соціально-економічним розвитком при переході до інформаційного суспільства
10 Розвиток соціальної пам’яті
 
Провідний викладач:  Б.Л. Ковальов