Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Start-up міжнародних проектів

Метою викладання дисципліни є вивчення теоретичних основ Start-Up на міжнародному рівні, їх реалізації, фінансування і управління.

Основним задачами викладання дисципліни – вивчення сутності та поняття Start-Up; життєвого циклу Start-Up; з чого починати власний Start-Up; методів представлення власних Start-Up ідей; особливості та етапи реалізації Start-Up на міжнародному рівні; можливих джерел фінансування та методів просування Start-Up; методів комплексної оцінки ефективності Start-Up, у тому числі на міжнародному рівні.

Предметом вивчення курсу є економічні відносини, у які вступають  суб’єкти ринку при реалізації Start-Up.

Після вивчення курсу студент повинен:

ЗНАТИ:

 • сутність та особливості Start-Up;
 • етапи життєвого циклу Start-Up;
 • методи представлення власних Start-Up ідей;
 • етапи реалізації Start-Up;
 • особливості реалізації Start-Up на міжнародному рівні;
 • характерні розділи бізнес-плану, канвас моделі тощо;
 • стратегії ціноутворення;
 • методи оцінки ефективності Start-Up.

ВМІТИ:

 • застосовувати методичний апарат та інструментарій для розробки та реалізації Start-Up;
 • представляти власні Start-Up ідеї;
 • розробляти стратегію розвитку Start-Up, у тому числі на міжнародному рівні;
 • аналіз ефективності реалізації Start-Up.

Перелік основних тем

 1. Суть Start-Up
 2. Суть міжнародного бізнесу
 3. Міжнародна організація бізнесу
 4. Головні особливісті міжнародного бізнесу
 5. Методи представлення Start-Up
 6. Основні розділи бізнес-плану Start-Up
 7. Основним етапи реалізації Start-Up
 8. Методи залучення та джерела інвестецій в Start-Up (бізнес-ангели, фандрайзинг тощо)
 9. Критерії (показники) ефективності Start-Up
Провідний викладач:  к.е.н., ст. викл. Пімоненко Т.В.