Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Методи ефективного управління економічними системами

Мета: навчання студентів теоретичним основам та методичним підходам застосування наукових методів до управління економічними системами.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

ЗНАТИ: основні принципи та методи моделювання економічних систем;

ВМІТИ: аналізувати та робити висновки і рекомендації стосовно управління складними економічними системами.

Перелік основних тем:

 1. «Вступ». Управлінські рішення.
 2. «Економіка як об'єкт математичного моделювання».
 3. «Сумарні, середні і граничні величини в економіці».
 4. «Застосування диференціального числення в економічному аналізі».
 5. «Моделі макроекономіки. Модель Леонтьева».
 6. «Еластичність та її застосування в економічному аналізі».
 7. «Виробнича функція».
 8. «Мікроекономічні моделі. Функція корисності споживача».
 9. «Мікроекономічні моделі. Модель фірми».
 10. «Мікроекономічні моделі. Моделі взаємодії споживачів та виробників».
 11. «Прикладні моделі фінансово-економічних процесів».
 12. «Методи богатопараметричної оптимізації».
Провідний викладач: Горобченко Д.В.