Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Потенціал і розвиток підприємства

Метою викладання дисципліни є надання знань про закономірності, принципи й особливості забезпечення конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

Головними завданнями дисципліни є вивчення новітніх методів і засобів ефективного формування потенціалу підприємства, забезпечення його конкурентоспроможності в сучасних умовах господарювання; набуття практичних навичок оціночної діяльності як необхідної складової раціонального управління розвитком потенціалу підприємства.
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 
- сутнісну характеристику потенціалу підприємства;
- теоретико-практичні аспекти формування потенціалу підприємства;
- основи конкурентоспроможності  потенціалу підприємства;
- теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства та методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства за його структурою
вміти: 
- використовувати теоретико-методичні підходи та практичні аспекти до оцінювання потенціалу підприємства;
- здійснювати оцінку вартості земельної ділянки, будівель і споруд та визначати вартість машин та обладнання;
- аналізувати зміст нематеріальних активів та за допомогою методичних підходів здійснювати їх оцінку;
- проводити аналіз та оцінку трудового потенціалу;
- визначати вартість бізнесу та порівнювати прикладні аспекти потенціалів підприємства.
 
Перелік основних тем:
1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства.
2.  Формування потенціалу підприємства.
3.  Конкурентоспроможність потенціалу підприємства.
4. Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства.
5. Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства. 
6. Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд.
7. Визначення вартості машин і обладнання.
8. Нематеріальні активи та методи їх оцінювання. 
9. Трудовий потенціал підприємства та його оцінювання.
10. Оцінювання вартості бізнесу