Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Стратегія підприємства

Мета викладання дисципліни полягає в наданні знань про теоретичні засади інструментарій та методи розроблення стратегій підприємства.

Основні завдання дисципліни:
- вивчення методології розроблення стратегій підприємства і вибору стратегічних альтернатив, набуття навичок стратегічного мислення та практичного застосування методологічного апарату дисципліни, оволодіння кейс-аналізу, навичками аналітичного обґрунтування розв’язання стратегічних проблем. 
Стратегія підприємства як наука і галузь практичної діяльності пов’язана з такими навчальними дисциплінами як «Стратегічне планування», «Стратегічний менеджмент», «Економічна діагностика», «Економічний аналіз», «Економіка підприємства», «Менеджмент організацій» та ін.
 
Перелік основних тем:
1. Вступ. Предмет, мета та основні завдання розробки  стратегії підприємства. 
2. Стратегії підприємства: сутність, концепції, еволюція.
3. Стратегічний контекст діяльності підприємства.
4. Визначення місії і цілей підприємства.
5. Розроблення і декомпонування стратегії підприємства.
6. Оцінка зовнішнього середовища.
7. Оцінка внутрішнього середовища і комплексний аналіз середовища функціонування підприємства.
8. Оцінка стратегічного потенціалу підприємства.
9. Контролінг та стратегічний аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства.
10.  Методи формування стратегій розвитку підприємства.
 
Провідний викладач: Дегтярьова І.Б.