Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Стратегічне управління підприємством

Мета: Засвоєння теоретичних знань щодо формування стратегії підприємства та навичок управління стратегічними змінами.

Завдання: вивчення теоретичних засад управління змінами, методів аналізу ресурсів і компетенцій підприємства; набуття навичок аналізу і розвитку організаційної структури і культури підприємства, впливу на агентів стратегічних змін на підприємстві.
Предмет: методи і процеси управління стратегічними змінами на підприємстві.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
еволюційний аспект та особливості стратегічного управління;
передумови та структуру стратегічного управління;
механізм здійснення стратегічного управління;
механізм формування стратегії підприємства на всіх рівнях;
методику оцінки конкурентоспроможності продукції та підприємства;
методику оцінки економічного та фінансового стану підприємства;
методику оцінки кризового стану підприємства.
Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен вміти:
оцінити становище підприємства (економічне, фінансове, конкурентне);
встановити цілі ефективного розвитку підприємства;
сформувати стратегії ефективної діяльності підприємства з урахуванням стратегічних змін.
 
Перелік основних тем:
1. Сутність та еволюція стратегії підприємства 
2. Передумови та особливості стратегічного управління 
3. Середовище господарської організації 
4. Конкурентоспроможність 
5. Сутність стратегічного управління  
6. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління 
7. Стратегічний набір 
8. Стратегічне планування 
9. Фінансово-економічне забезпечення стратегічного управління 
10. Соціально-психологічне забезпечення стратегічного управління 
 
Провідний викладач: Мішеніна Н.В.