Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Управління витратами підприємства

Метою вивчення дисципліни є опанування студентами методичних та практичних підходів у відношенні до раціонального поєднання і ефективного використання всіх елементів виробничого процесу на рівні підприємства.

Основні завдання дисципліни:

 • вивчення дії економічних законів стосовно функціонування виробничого процесу;
 • поєднання теоретичних положень прикладної економіки з урахуванням реальних ситуацій на виробництві;
 • обґрунтування нових форм і методів господарювання, рекомендацій щодо їх практичного використання стосовно обліку та планування витрат;
 • вивчення господарського механізму, принципів та напрямків удосконалення планування та управління виробництвом на базі ринкових відносин.

Внаслідок вивчення дисципліни студентами повинні:

ЗНАТИ:

 • основні методи управління та розподілу витрат на підприємстві;
 • форми і методи господарювання, рекомендацій щодо їх практичного використання стосовно обліку та планування витрат;
 • принципи та напрямки удосконалення планування та управління витратами на виробництві на базі ринкових відносин.

ВМІТИ:

 • застосовувати методичний апарат та інструментарій для управління витратами на підприємстві;
 • контролювати та планувати витрати на підприємстві;
 • проводить аналіз ефективності управління витратами.

Перелік основних тем:

 1. Операційна (поточна) діяльність підприємства.
 2. Показники оцінки діяльності підприємства.
 3. Поняття про економічні витрати.
 4. Управління витратами підприємства.
 5. Аналіз поведінки витрат та їх оцінка.
 6. Калькулювання собівартості продукції.
 7. Маржинальний аналіз витрат щодо прийняття нестандартних рішень.
 8. Управління операційними доходами підприємства.
 9. Управління податковими платежами.

Провідний викладач: к.е.н., доц. Харченко М.О.