Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Економіка та управління людськими ресурсами

Метою є формування системи знань з теорії та практики управління персоналом різноманітних організацій, що функціонують у сфері економіки України.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен отримати:

 • знання кадрової стратегії та політики;
 • знання методичних підходів щодо розподілу завдань з менеджменту персоналу між лінійними і функціональними підрозділами та керівниками;
 • знання методів професійного добору кадрів;
 • знання мотивації та розвитку персоналу;
 • уміння самостійно аналізувати складні виробничі ситуації, ухвалювати й обґрунтовувати ефективні рішення в галузі управління персоналом.

Перелік основних тем:

 1. Персонал як об’єкт управління людськими ресурсами
 2. Ресурсне забезпечення людськими ресурсами
 3. Соціально-психологічні аспекти людських ресурсів
 4. Кадрова служба та кадрове діловодство
 5. Планування й формування людських ресурсів
 6. Регулювання трудової діяльності людськими ресурсами
 7. Оцінювання персоналу
 8. Мотивація та стимулювання персоналу
 9. Ефективність менеджменту персоналу

Провідний викладач: к.е.н., доц. Євдокимов А.В.