Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Управління потенціалом підприємства

Метою викладання дисципліни є формування системи теоретичних і прикладних знань про методи і процеси управління формуванням, функціонуванням та розвитком потенціалу підприємства як збалансованої соціально-економічної системи.

Основними завданнями дисципліни “Управління потенціалом підприємства” є вивчення новітніх підходів до управління формуванням, розвитком, конкурентоспроможністю потенціалу підприємства, результативністю його використання за сучасними соціально-економічними критеріями; набуття вмінь обґрунтувати і використовувати механізми запобігання кризі та антикризового управління суб’єктами господарювання.
 
Перелік основних тем:
1. 0снови управління формуванням і розвитком потенціалу підприємства
 2. Оптимізація структури потенціалу підприємства
 3. Парадигма управління потенціалом за вартісними критеріями
4. Інформаційне забезпечення і сучасні технології управління складними виробничими системами
5. Управління матеріально-технічним потенціалом підприємства
6. Система управління формуванням і використанням трудового потенціалу підприємства
7. Управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства
8. Система антикризового управління потенціалом підприємства
9. Механізми та інструменти протидії кризовим процесам
10. Управління результативністю використання потенціалу підприємства
 
Провідний викладач:  Бурлакова І.М.