Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Стратегія діяльності організацій та підприємств

Мета: засвоєння теоретичних засад стратегічного планування, оволодіння навичками та інструментарієм стратегічного аналізу і формування стратегій діяльності природоохоронних організацій.

Завдання: освоєння інструментарію, розроблення стратегій підприємств і вибору стратегічних альтернатив; розвиток навичок стратегічного мислення та практичного застосування методологічного апарату дисципліни; оволодіння методом кейс-аналізу, навичками аналітичного обґрунтування розв'язання стратегічних проблем в природоохоронній діяльності.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати:

а) на ознайомчо-орієнтовному рівні

 • основні поняття та визначення щодо стратегії;
 • класифікацію стратегій;
 • методи, прийми та способи оцінки еколого-економічного становища підприємства на ринку;

б) на понятійно-аналітичному рівні:

 • методику оцінки стратегічної позиції на ринку;
 • методику розробки корпоративної стратегії ресурсозбереження на підприємства;
 • методику розробки бізнес стратегії;
 • методику розробки функціональних стратегій;
 • методику розробки операційних стратегій;

вміти:

 • здійснювати вибір відповідних методик аналізу використання природних ресурсів підприємства;
 • розробляти та відпрацьовувати стратегії на практиці;
 • застосовувати набуті теоретичні знання для аналізу стратегій підприємства ресурсів.

Перелік основних тем:

 1. Стратегія підприємства: поняття, еволюція концепції
 2. Місія та цілі підприємства
 3. Оцінювання зовнішнього середовища організації
 4. Аналіз стратегічного потенціалу організації
 5. Стратегія диверсифікації діяльності організації
 6. Стратегії зовнішнього розвитку організацій
 7. Корпоративна стратегія природоохоронних підприємств
 8. Матричні методи у формуванні корпоративної стратегії підприємства
 9. Сучасний стан і перспективи розвитку стратегічного управління в Україні.

Провідний викладач: к.е.н, асистент Гриценко П.В.

Регламент