Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Економіка природних ресурсів

Мета і завдання викладання дисципліни: формування у студентів цілісної системи знань щодо концептуальних питань економіки природних peсypсів, обґрунтування підходів щодо визначення їх оцінки, особливостей акумулювання доходів при експлуатації природних ресурсів, актуальних проблем власності та цінності природних благ в умовах перехідного періоду.

Вивчення ролі природних ресурсів в умовах суспільного розвитку. основних питань власності як інституціональної основи процесу їх використання, підходів щодо визначення економічної цінності природних peсypсів (рента, ринкова оцінка, затратний підхід, альтернативна вартість, загальна економічна цінність).
 
Перелік основних тем:
1. Вступ. 
2. Сутнісно-змістовний аналіз категорії «природні ресурси».
3. Методичні підходи до економічної оцінки природних peсypсів.
4. Економічна оцінка лісових ресурсів. 
5. Методичні підходи оцінки окремих видів ресурсів.
6. Механізм платного природокористування.
7. Власність на природні ресурси
8. Механізм формування кадастру природних ресурсів.
9. Передумови та тенденції ресурсозбереження на сучасному етапі економічного розвитку.
10. Оцінка ефективності  ресурсозбереження. 
 
Провідний викладач: Чигрин О.Ю.