Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Економіка фірми

Метою викладання дисципліни “Економіка фірми” є опанування студентами методичних та практичних підходів у відношенні до раціонального поєднання і ефективного використання всіх елементів виробничого процесу на рівні фірми. 

Основними задачами дисципліни є вивчення дії економічних законів стосовно функціонування фірм, поєднання теоретичних положень та прикладної економіки з урахуванням реальних ситуацій, обґрунтування нових форм та методів господарювання, рекомендацій щодо їх практичного застосування фірмами, вивчення господарського механізму, принципів та напрямків удосконалення планування та управління на базі ринкових відносин.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: форми виявлення економічних законів функціонування фірми, цілі, що вирішуються в системі виробництва, основні  тенденції розвитку фірми, економічний механізм господарювання фірми, вміти його використовувати з метою активізації науково-технічного прогресу та збільшення ефективності виробництва; вміти: виконувати розрахунки по оцінці економічної ефективності господарських рішень, розраховувати основні показники для здійснення економічного аналізу  та використовувати їх в практичній діяльності.
 
Перелік основних тем:
1. Фірма як організаційна форма підприємництва. 
2. Виробничий трансформаційний процес та принципи його здійснення. 
3. Стратегія планування на фірмі. 
4. Аналіз витрат фірми та механізм управління вартістю
5. Оптимізація „витрати-прибуток”. 
6. Маржинальний аналіз витрат щодо нестандартних рішень.
7. Економічне зростання фірми: методичні та практичні аспекти.
8. Виробничий потенціал фірми 
9. Оцінка вартості бізнесу.
10. Стратегія управління фірмою в кризових ситуаціях. 
 
Провідний викладач: Дегтярьова І.Б.