Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Економічне обгрунтування інвестиційних проектів в природоресурсній сфері

Мета полягає в оволодінні студентами методичними підходами до процесу вироблення й прийняття економічними суб'єктами інвестиційних рішень в області виробничо-господарської й соціально-економічної діяльності при раціональному використанні обмежених ресурсів з мінімальним впливом на довкілля.

Основними завданнями викладання даної дисципліни є:

• вивчення студентами дії економічних законів і положень теорії ринкової економіки в області підготовки, прийняття й реалізації інвестиційних рішень;

• оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками визначення довгострокових цілей інвестиційної діяльності;

• оволодіння практичними навичками виявлення й розрахунків на основі об'єктивної й комплексної інформації проектних вигід і витрат;

• оволодіння методами виявлення інвестиційних ризиків і їх мінімізації, оцінки екологічних наслідків проектів.

Перелік основних тем:

  1. Предмет і завдання дисципліни
  2. Держава й інвестиції
  3. Інвестиційний  проект: сутність і зміст
  4. Комплексна експертиза ІП
  5. Інструментарій проектного аналізу
  6. Фінансовий аналіз інвестиційних проектів
  7. Аналіз проектних ризиків
  8. Проектний аналіз і інфляція
  9. Аудит проектів 
Провідний викладач: к.е.н, проф. Карпіщенко О.І.