Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Екологічна економіка

Метою викладання курсу є вивчення теоретичних основ взаємодії суспільства та природи і формування у студентів сучасної (цілісної) системи знань стосовно взаємозв’язку та взаємозалежності еколого-економічних складових процесу існування та розвитку національної ринковоорієнтованої економіки.

Основними завданнями вивчення даної дисципліни є набуття знань та навиків, направлених на 
- визначення існуючих взаємозв’язків між соціально-економічними потребами суспільства та станом навколишнього середовища;
- визначення економічної цінності компонентів навколишнього середовища та включення еколого-економічних показників до системи економічних розрахунків;
- пошук шляхів підвищення еколого-економічної ефективності народного господарства за допомогою формування системи управління, адекватної до задач раціонального використання факторів середовища
 
Перелік основних тем:
1. Екологічна економіка: предмет та основні задачі вивчення.  
2. Економічний розвиток та екологічний фактор.    
3. Проблеми недосконалої ринкової системи при вирішенні екологічних проблем.
4. Проблеми вибору і прийняття рішень в умовах екологічної економіки.   
5. Облік природних факторів в економічній системі.   
6. Еколого-економічні інструменти управління економікою.   
7. Економічна оцінка природних факторів.   
8. Екологізація економіки: основні поняття та оцінка рівня екологізації.    
9. Механізми екологізації економіки.   
10. Управління процесами екологізації.   
 
Провідний викладач: Бурлакова І.М.